PBL+voorziet+meer+maatregelen+om+natuurdoelen+te+halen
Nieuws

PBL voorziet meer maatregelen om natuurdoelen te halen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verwacht niet dat de provinciale gebiedsplannen (NPLG) voldoende bijdragen aan de nationale doelen voor natuur, stikstof en water. Om de doelen in 2030 of 2035 te kunnen halen zullen boeren veel meer kostbare maatregelen moeten doorvoeren en is een verdere krimp van de veestapel gewenst, aldus het PBL. 

Het uitkopen van boeren en de aangescherpte mestregels dragen wel bij aan de doelen maar daarnaast zal op honderdduizenden hectaren het agrarisch grondgebruik moeten worden aangepast en is er veel meer natuur nodig dan nu vastligt in afspraken tussen provincies en het Rijk.

Prioritering
Om de doelen te halen reserveerde het demissionaire kabinet tot en met 2035 24,3 miljard euro. De provincies ramen de kosten van hun plannen op ruim het dubbele. Er zitten daarbij grote verschillen tussen wat de verschillende provincies aan geld vragen. Vooral het feit dat provincies leunen op nieuwe beleidsinstrumenten die nog ontwikkeld moeten worden, zullen het uitvoeringsproces vertragen, stelt het PBL. Het planbureau noemt daarbij financiële vergoedingen om boeren te compenseren voor minder intensief grondgebruik, beloningsstelsels en langjarige natuurbeheercontracten. Deze instrumenten zullen eerst ontwikkeld moeten worden.

Bovendien vragen de honderden voorgenomen provinciale gebiedsprocessen om veel meer uitvoeringscapaciteit dan in het verleden, verwacht het PBL. De omvang van de uitvoeringsopgave en de totale budgetraming vergen daarom scherpere keuzes dan nu in de programma’s van Rijk en provincies voorzien is. Het beantwoorden van de vraag welke gebieden als eerste in aanmerking komen voor een gebiedsaanpak, kan het programma volgens het PBL effectiever maken.

Taakverdeling
Het is daarbij de vraag of het doelmatig is als elke provincie eigen subsidieregels en beloningsstelsels gaat ontwikkelen. Het kan ook de ongelijkheid tussen regio’s in de hand werken. Tegelijk is het investeren in voldoende beschikbare grond, instrumenten en uitvoeringscapaciteit cruciaal om succesvolle gebiedsprocessen in gang te zetten. Er moeten volgens het PBL duidelijke taakafspraken gemaakt worden tussen Rijk en provincies. Daarbij is een prioritering van het type maatregelen een voorwaarde voor een effectief en doelmatig Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Agenda

  Er zijn momenteel geen evenementen gepland

Meer agenda

De Stoppersregeling

Alle antwoorden op veel gestelde vragen

Klik hier

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  40 %
Meer weer