Sector+aan+zet+om+gebruik+antibiotica+te+verlagen
Nieuws

Sector aan zet om gebruik antibiotica te verlagen

In het Nederlands Actieplan Antimicrobiële Resistentie stellen de ministers Dijkstra (Volksgezondheid), Adema (LNV) en Heijnen (I&W) diverse acties voor om de antimicrobiële resistentie (AMR) in Nederland verder te verlagen.

De  drie ministers erkennen de belangrijke functie van antibiotica in de gezondheidszorg voor mensen en dieren. Maar hoe meer de middelen worden ingezet, hoe meer micro-organismen resistent worden. Omdat deze resistente organismen zich steeds sneller over de wereld verspreiden, nemen de risico's toe. Verspreiding komt enerzijds door meer internationale handels-en reizigersstromen, en anderzijds door lokale verspreiding via mest-, afval-, riool- en oppervlaktewaterstromen. 

Druk nu relatief laag
Dankzij nationale inspanningen is de druk van resistente micro-organismen in ons land relatief laag. Artsen schrijven relatief weinig antibiotica voor in de humane sector en de veehouderij heeft tussen 2009 en 2022 het totale gebruik met 77,4 procent verminderd door gericht beleid. Gemiddeld wordt in Nederland per dier veel minder antibiotica verkocht dan het gemiddelde in de Europese Unie. Wel zijn er bij dieren nog grote verschillen tussen diersectoren en individuele bedrijven.

In de kalver-, kalkoen- en konijnensector ligt het verbruik relatief gezien hoger dan in andere diersectoren. Sinds 2019 is het beleid daarom meer gericht op deze sectoren, maar ook specifiek op bedrijven en dierenartsen binnen deze sectoren die relatief veel antibiotica gebruiken. Bij deze zogenoemde veelgebruikers is het risico op resistentieontwikkeling namelijk het grootst.

Sectorspecifieke inzet
De ministers schrijven in het actieplan dat ze ook na 2024 blijven inzetten op een vervolg van het sectorspecifieke antibioticabeleid. Sectoren, waaronder de kalversector, moeten daarbij zelf het initiatief nemen om het antibioticagebruik verder te verlagen op hoog scorende bedrijven. Daarnaast moeten er maatregelen komen op onder andere de verpakkingsgrootte van antimicrobiële middelen voor dieren. Door het verpakken in grote volumes wordt er vaak meer dan nodig voorgeschreven door de dierenarts.

De ministers schrijven verder dat ze zich actief in blijven zetten op een verdere versterking van de rol en de positie van dierenartsen, inclusief een goede borging van de kwaliteit wat direct invloed kan hebben op het verantwoord voorschrijven van antibiotica.

Agenda

  Er zijn momenteel geen evenementen gepland

Meer agenda

De Stoppersregeling

Alle antwoorden op veel gestelde vragen

Klik hier

Stelling

Loading

Weer

 • Zaterdag
  30° / 17°
  20 %
 • Zondag
  23° / 18°
  60 %
 • Maandag
  22° / 14°
  20 %
Meer weer