750+miljoen+beschikbaar+voor+be%3Findigingsregelingen
Nieuws

750 miljoen beschikbaar voor be?indigingsregelingen

Stikstofminister Van der Wal stelt via twee regelingen 750 miljoen euro beschikbaar voor het vrijwillig beëindigen van veebedrijven.

Het betreft de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2).

In de LBV stelt ze 500 miljoen euro beschikbaar voor veebedrijven met productierechten (melkvee, varkens, pluimvee). Via de MGA-2 is 250 miljoen euro beschikbaar. Deze geldt voor alle veesectoren.

De te verlenen subsidie binnen de LBV bestaat uit een marktconforme vergoeding van 100 procent voor de opgekochte productierechten. Daarnaast krijgen veehouders een vergoeding van 100 procent voor het waardeverlies van de productiecapaciteit. Dit is fors meer dan de 65 procent die beschikbaar werd gesteld voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. De volgende openstellingen binnen de LBV-regeling zullen minder aantrekkelijk zijn.

De regeling MGA-2 is specifiek voor provincies en gericht op bedrijfslocaties die voor een Natura 2000-gebied de grootste depositiebelasting opleveren. Hiermee kunnen zogenoemde piekbelasters aangekocht of beëindigd worden. Alle veehouderijsectoren kunnen deelnemen aan de MGA-2. Een belangrijke voorwaarde is dat de depositie op een overbelast Natura 2000-gebied groter is dan de drempelwaarde voor dat betreffende Natura 2000-gebied.

Beide stoppersregelingen zijn nu als concept vastgesteld. Via twee aparte online consultaties kunnen belanghebbenden hun reacties, ideeën of voorstellen over de conceptregelingen delen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Beide internetconsultaties lopen van 10 mei tot 13 juni 2022.

Agenda

  Er zijn momenteel geen evenementen gepland

Meer agenda

De Stoppersregeling

Alle antwoorden op veel gestelde vragen

Klik hier

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
Meer weer